Επιδοτήσεις

Επιλέξτε κατηγορία

100% Επιδότηση σε Ανέργους Πτυχιούχους

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Επιχορήγηση 100% για επενδυτικά σχέδια από 5.000€ έως 25.000€ για δαπάνες όπως:

Διαβάστε περισσότερα: 100% Επιδότηση σε Ανέργους Πτυχιούχους

Επιχορήγηση 40% στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Επιχορήγηση 40% για επενδυτικά σχέδια από 15.000€ έως 150.000 για δαπάνες όπως:

Διαβάστε περισσότερα: Επιχορήγηση 40% στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

100% Επιχορήγηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

 

Επιχορήγηση 100% για επενδυτικά σχέδια έως 60.000 για δαπάνες όπως:

Διαβάστε περισσότερα: 100% Επιχορήγηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

40% Επιδότηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

 

Επιχορήγηση 40% για επενδυτικά σχέδια από 15.000€ έως 200.000 για δαπάνες όπως:

Διαβάστε περισσότερα: 40% Επιδότηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων