Αναμενόμενες Επιδοτήσεις

Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δικαιούχοι του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» είναι επιχειρήσεις που υλοποιούν Βιομηχανική Έρευνα και δραστηριοποιούνται στους εξής στρατηγικούς τομείς:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Επιχορήγηση 50% για επενδυτικά σχέδια από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για:

Διαβάστε περισσότερα: Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Εν αναμονή του νέου επενδυτικού νόμου

epeixeireinΟι δραστηριότητες που στοχεύει ιδιαίτερα ο νέος επενδυτικός νόμος είναι:

  • Mεταποίηση αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση πρώτων υλών με έμφαση και στόχευση στις εξωστρεφείς δραστηριότητες
  • Νέες μορφές τουρισμού και καταλυμάτων με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τη δημιουργία καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών στην ύπαιθρο αλλά και στις πόλεις
  • Κλάδοι της ανθρώπινης υγιεινής με έμφαση στον τουρισμό υγείας και ευεξίας
  • Σύγχρονα διαμετακομιστικά κέντρα

Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία"

Ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίαςΣε φάση προδημοσίευσης βρίσκεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας για πρόγραμμα με τίτλο :

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Οι στόχοι είναι:

  1. Η δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
  2. Η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία"