Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία"

Ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίαςΣε φάση προδημοσίευσης βρίσκεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας για πρόγραμμα με τίτλο :

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Οι στόχοι είναι:

 1. Η δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
 2. Η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Αφορά τις εξής δραστηριότητες:

 1. Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 3. Ενέργεια
 4. Περιβάλλον
 5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 6. Τουρισμός
 7. Υγεία
 8. Υλικά - Κατασκευές
 9. Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία

Δικαιούχοι είναι:
Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ , που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.


Αν ανήκετε σ’ αυτή την κατηγορία επιχειρηματιών και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησής σας επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία στη σελίδα επικοινωνία.

Το έμπειρο προσωπικό μας είναι έτοιμο να σας ενημερώσει σχετικά, και να σας βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σας.