Εν αναμονή του νέου επενδυτικού νόμου

epeixeireinΟι δραστηριότητες που στοχεύει ιδιαίτερα ο νέος επενδυτικός νόμος είναι:

  • Mεταποίηση αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση πρώτων υλών με έμφαση και στόχευση στις εξωστρεφείς δραστηριότητες
  • Νέες μορφές τουρισμού και καταλυμάτων με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τη δημιουργία καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών στην ύπαιθρο αλλά και στις πόλεις
  • Κλάδοι της ανθρώπινης υγιεινής με έμφαση στον τουρισμό υγείας και ευεξίας
  • Σύγχρονα διαμετακομιστικά κέντρα