ΕΥΒΟΙΑ – Δημόσια επιδότηση 3.101.945€ για νέες ή υπάρχουσες μικρές επιχειρήσεις, με δημόσια επιχορήγηση έως 40%

Το πρόγραμμα έληξε στις 28 Απριλίου 2014

efaplan addΣτα πλαίσια του προγράμματος LEADER για την ανάπτυξη της υπαίθρου του Νομού Εύβοιας, επιδοτούνται φυσικά πρόσωπα (αγρότες, κτηνοτρόφοι) και πολύ μικρές επιχειρήσεις (υπάρχουσες ή νέες) για συγκεκριμένες δράσεις με συνολικό ποσό επιδότησης 3.101.945€

 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος για το Νομό Εύβοιας είναι

 • Η ενδυνάμωση των τοπικών παραγωγικών πόρων
 • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης πληθυσμού
 • Η προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
 • Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικότητας

Περιοχές Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος

Οι περιοχές του Νομού Εύβοιας όπου μπορούν να υλοποιηθούν και να επιχορηγηθούν τα επενδυτικά έργα είναι οι Δ.Ε Δροσιάς, Λουκισίων, Βαθέως, Καλοχωρίου-Παντειχίου, Φάρου, Αγίου Νικολάου, Αφρατίου, Φύλλων, Μύτικα του Δήμου Χαλκιδέων και οι εκτός Σχεδίου Περιοχές της ΔΚ Ερέτριας

Συνοπτική παρουσίαση Δράσεων στο Νομό Εύβοιας

 • L123 - Αύξηση αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Η δράση περιλαμβάνει επενδύσεις για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης σε τομείς όπως γάλα, κρέας, αυγά, δημητριακά, οίνος, ελαιούχα προϊόντα,  φαρμακευτικά φυτά

Το συνολικό κόστος των επενδύσεων είναι ύψους έως 500.000 ευρώ.
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα

Ενδεικτικά Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
 •   Δαπάνες αγοράς καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού. 
 • Δαπάνες αγοράς καινούργιων οχημάτων  - ισοθερμικών βυτίων
 • Δαπάνες όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π.
 •   Δαπάνες προβολής και προώθησης όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου.
 • Δαπάνες κάλυψης του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων
 • L311 - Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες (από γεωργούς)

Η δράση περιλαμβάνει επενδύσεις για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, επισκέψιμων αγροκτημάτων, παροχής υπηρεσιών για εξυπηρέτηση τουρισμού υπαίθρου, μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

Το συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο θα είναι 600.000€ για υποδομές διανυκτέρευσης και 300.000 € για τις υπόλοιπες δράσεις.
Δικαιούχοι της δράσεις είναι μόνο Φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες

Ενδεικτικά Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
 • Δαπάνες αγοράς καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού. 
 • Δαπάνες όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου.
 • Δαπάνες κάλυψης του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων
 • L312 - Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η δράση περιλαμβάνει επενδύσεις για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο θα είναι 300.000  €.
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων της δράσης L311

Ενδεικτικά Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
 • Δαπάνες αγοράς καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού. 
 • Δαπάνες όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου.
 • Δαπάνες κάλυψης του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων
 • L313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Η δράση περιλαμβάνει επενδύσεις για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων οργάνωσης για προώθηση αγροτικού τουρισμού, παροχής υπηρεσιών για εξυπηρέτηση τουρισμού υπαίθρου, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το συνολικό κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο θα είναι 600.000€ για υποδομές διανυκτέρευσης  και 300.000 € για λοιπές δράσεις
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων της δράσης L311

Ενδεικτικά Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
 • Δαπάνες αγοράς καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού. 
 • Δαπάνες όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου.
 • Δαπάνες κάλυψης του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων

Επιδότηση

Στη δράση L123 η δημόσια επιχορήγηση είναι το 40% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και στις δράσεις L311, L312 και L313 το 35% του συνολικού κόστους. Το υπόλοιπο 60% - 65% καλύπτεται από Ίδια Κεφάλαια και Τραπεζικό Δανεισμό. Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% της δημόσιας επιχορήγησης.

Προθεσμία Υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 28η Απριλίου 2014.


Η Efaplan, με την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία της στο τομέα των επενδυτικών προγραμμάτων είναι σε θέση να συζητήσει τις ιδέες σας, να σας προτείνει λύσεις αλλά και να αναλάβει το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για λογαριασμό σας.

Για περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 38 17 530 ή μεσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.