Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία

Το πρόγραμμα έληξε στις 21 Αυγούστου 2014

local food thbΟ ΟΑΕΔ ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου 2014 την συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με τίτλο προγράμματος:

«Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 2014. Εφόσον οι θέσεις καλυφθούν πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, δηλαδή πριν απο τις 21 Αυγούστου 2014, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα λήξει αυτόματα.

Οι εγκρίσεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας και αναμένεται μεγάλη συμμετοχή, συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν.

Υπενθυμίζουμε πως το πρόγραμμα επιδοτεί με 10.000 ευρώ τη δημιουργία νέας επιχείρησης από ενδιαφερόμενους που έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • ηλικία έως 35 ετών
  • κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της επιχείρησης στη ΔΟΥ
  • να περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ
  • να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στο ΦΕΚ (16/12/2013) και μετά. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει η έναρξη πριν την υποβολή αίτησης.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που αφορά ΜΟΝΟ όσους υπέβαλλαν αίτηση στο πρόγραμμα αρχές του 2014 (α κύκλος).

Δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, στους νέους των οποίων η αίτηση-επιχειρηματικό σχέδιο έχει απορριφθεί απο την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίδιο του ίδιου προγράμματος, εφόσον:

  1. έχουν ήδη ανακαλέσει με υπεύθυνη δήλωσή τους την ένσταση μέχρι τις 17-07-2014 ή
  2. δεν έχει εκδοθεί μέχρι τις 17-07-2014 απο την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων απόφαση επι της ένστασή τους.