Δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο κενές θέσεις εργασίας στην εταιρία μας.

Εάν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail που θα βρείτε στη σελίδα με τα στοιχεία επικονωνίας και εμείς θα σας έχουμε υπόψη για το μέλλον.